De bevalling

Wil en mag je thuis gaan bevallen? Dan assisteert een van ons jouw verloskundige bij de bevalling. Na de bevalling blijven we om jou en je baby te verzorgen, te helpen bij de voeding en om alles van de bevalling op te ruimen. Zo hebben jullie rustig de tijd om bij te komen van alles en om te genieten van jullie kindje.

Kraamzorg Janny & Paulien geeft jullie de tijd om rustig bij te komen van alles en te genieten van jullie kindje.

Als je het prettig vindt dat wij al tijdens de ontsluitingsweeën bij je zijn om je te kunnen ondersteunen dan is dat mogelijk in overleg met je verloskundige. De partusuren staan los van de zorguren die tijdens de intake zijn geindiceerd.

Ziekenhuisbevalling

Je kunt er voor kiezen in het ziekenhuis te gaan bevallen zonder dat er een medische reden is. Dit noemen we een poliklinische bevalling. In sommige ziekenhuizen mogen we assisteren bij de bevalling. Als dit niet mag is er een verpleegkundige van de afdeling die jouw eigen verloskundige assisteert. Wij zijn dan niet bij de bevalling, maar vangen jou en je gezin thuis op na ontslag uit het ziekenhuis.
Wij zorgen ervoor dat je op elk moment van de dag opstartzorg krijgt. Ook ‘s nachts.

Het kan ook zijn dat er een medische reden is dat je in het ziekenhuis moet gaan bevallen. Bij een medische reden is er altijd een verpleegkundige van de verloskamers aanwezig bij de bevalling en meestal ook een verloskundige uit het ziekenhuis.

Zowel bij een thuis- of ziekenhuisbevalling stellen wij het erg op prijs dat je ons zo snel mogelijk op de hoogte brengt dat de bevalling is begonnen, dus als je eerste weeën zijn begonnen of je vliezen zijn gebroken.
Wij kunnen dan op tijd alles regelen en er voor zorgen dat we op tijd bij jou zijn voor de bevalling en/of zorg.