Verdeling kraamzorg uren in 2024

Een aantal verzekeraars heeft in de nieuwe plannen voor 2024 laten weten dat cliënten per 1 januari 2024 recht hebben op kraamzorg tot maximaal zes weken na de bevalling. Zowel Naviva als alle andere kraamzorgorganisaties werken echter nog via het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg (LIP), dat voorschrijft dat kraamzorg t/m de tiende dag na de bevalling mag worden geïndiceerd.

We begrijpen dat de berichtgeving van de zorgverzekeraars verwarrend kan zijn. En hoewel we verwachten dat de termijn dat een cliënt kraamzorg kan krijgen verruimd gaat worden, is dit nu – en ook in begin 2024 – nog niet aan de orde. We indiceren de uren kraamzorg dus zoals je van ons gewend bent volgens LIP tot en met maximaal de tiende dag.